Nhựa sử dụng một lần có ngăn được virus Corona?

Nhựa sử dụng một lần có ngăn được virus Corona?

Nhựa sử dụng một lần có ngăn được virus Corona?