Chính thức khởi động cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Design Challenge Việt Nam 2021

Chính thức khởi động cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Design Challenge Việt Nam 2021

Chính thức khởi động cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Design Challenge Việt Nam 2021