MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ GIAO LƯU VỚI CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI NK III TẠI WIN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ GIAO LƯU VỚI CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI NK III TẠI WIN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC CỦA HIỆP HỘI BAO BÌ GIAO LƯU VỚI CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI NK III TẠI WIN

đơn vị ủy viên bch nhiệm kỳ III
 • Công Ty TNHH Đầu Tư - Tư Vấn - Đào Tạo Nhân Khang
 • Công ty TNHH Giấy & Bao Bì Phú Thọ
 • Công ty SX Giấy & Bao Bì Phú Giang
 • CTY CP BAO BÌ VIỆT NAM
 • Công ty TNHH Bao Bì Miền Tây 3
 • Công ty CP In Bao Bì KHATOCO
 • TCT Liksin
 • Công ty CP Bao Bì Biên Hòa
 • Công ty CP Giấy Xuân Đức
 • Công ty TNHH Hoàng Anh 1
 • CTY TNHH SX TM Nam Long Phát
 • Công ty TNHH Thương Mại Nam Hải
 • Công ty CP XNK SX Gia Công & Bao Bì
 • Cty CP Bao bì Đông Nam Việt
 • Công ty TNHH An Thịnh
 • Công ty CP SX & XNK Bao Bì
 • Công ty TNHH Đức Anh
 • Công ty Bao Bì & Mực In Việt Nam
 • Công ty CP In và Bao Bì Bình Thuận
 • Công ty CP In Nhãn hàng An Lạc